آخرین نوشته

23 دی 1399

شعرهایی از من!

دارم شعر می‌نویسم! از بچگی خوشم میامد. شعر های معاصر، حافظ و … دیدن احساساتم در این قالب لذت بخش بود. و یکی از شب ها از شدت شکست عشقی […]