نکته پردازی های نخواندنی – قسمت ششم

  • جهان هر چه که باشد تقصیر هیچکس نیست، این فقط جهان است. (برای غم خود به دنبال مقصر نگردید)
  • غم را باید در درون حل کرد، نه در بیرون. (شاد بودن با زیستن در درون آغاز میشود)
  • هر چقدر یک انسان صادقانه تر رفتار میکند، زیباتر میشود. (برای گفتن واقعیت سبُک، سنگین نیازی نیست)
  • اگر مدعی عشق به کسی هستید، همین که او را ببینید و بدانید وجود دارد کافیست. بیش از آن بازی هورمون هاست.
  • بدون عشق، هر اتفاقی دو حالت دارد، یا بد است یا بد تر.
  • زندگی بدون عشق، یک ویژگی بارز دارد: ملال آوری.
  • کسی که عشق را قضاوت میکند، مانند کوری است که به رنگین کمان نگاه کرده.

مشاهده تمامی قسمت ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.